Historie

Náš klub vznikl a zahájil výcvik mládeže v českokrumlovském bazénu na podzim roku 2000.

Pravidelný výcvik dětí a mládeže od 8 do 18 let probíhá každý čtvrtek v období od října do půlky června – tréninky se zaměřují na ploutvové plavání, zdokonalování v plavání, ve sportovním potápění s  přístrojem a výcvik ve vodní záchraně.

Naším cílem je zabezpečit pravidelnou sportovní činností aktivní trávení volného času dětí a mládeže, podpora zdravého životního stylu, zvýšení tělesné, psychické a odborné úrovně dětí a mládeže, upevňování zdraví a společenských vztahů, příprava na získání mezinárodních potápěčských kvalifikací.

Naše pravidelná činnost je zárukou stálého zdokonalování našich členů. Hlavní instruktor rekreačního a profesního potápění jak pro výuku dětí, mládeže ale i dospělých je profesionální hasič lektor- instruktor ŠVZ HZS. Výuka vodní záchrany je zajištěna aktivními členy vodní záchranné služby a praktikujícími lékaři.

Potápění v zatopeném důlním díle Hraničná v Jeseníkách. Zleva: Tomáš, Jirka a potápěč HZS Hl. m. Praha Petr